امن سازی وب سایت

شما برای حفظ و نگهداری ایمنی وب سایت می توانید از پکیج های خدمات امن سازی استفاده نمایید. این خدمات به منظور محافظت ، مانیتورینگ  و پشتیبانی از سایت شما به صورت ۲۴ ساعته می باشد  . 

سازمانی

تماس با ما

گارانتی بازگشت پول تا ۳۰ روز

  • تست نفوذپذیر ی
  • بررسی کدها و کشف آسیب پذیری ها
  • راه اندازی سرویس های بک آپ به صورت لحظه ای
  • (Hardening Server)اجراي تنظیمات صحیح و ایمن سازي سرور
  • نصب و پشتیبانی فایروال وبگارد
تماس با ما
کم هزینه و اقتصادی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان در ماه

گارانتی بازگشت پول تا ۳۰ روز

  • تست نفوذ پذیری دوره ای
  • کشف ، شناسایی و حذف تمام فایل های مخرب ودسترسی های غیر مجاز
  • اجرای چک لیست امنیتی
  • بررسی و کنترل پورت ها
  • ایمن سازی و بهینه سازی وب سرور
درخواست

ایمن سازی وب سایت به صورت خدمات دوره ای

با پیشرفت تکنولوژی امنیت تجهیزات الکترونیک نیز در حال پیشرفت است. این باور که یک تست نفوذ و ایمن سازی آن در یک مقطع میتواند ایمنی سیستم را تامین نماید نادرست است، چرا که هر روزه تعداد زیادی آسیب پذیری کشف و وصله های امنیتی منتشر میشود که برای ایمن بودن الزم است تا تست نفوذ پذیری به صورت دوره ای و  برای وب سایت شما همیشه راه حل های امنیتی به صورت مداوم اجرا شود.

بررسی مداوم لاگ ها و خطا ها

یکی از روشهای تشخیص حمله به تجهیزات و آسیب در سیستم، وجود خطاهای ذخیرهشده در سیستم است لذا با بررسی خطاها و گزارشات خروجی از هر یک از سرویسها و تجهیزات داخل شبکه، به شناسایی و رفع آسیبپذیری پرداخته می شود، این امر باید به صورت دورهای
صورت گیرد.

تست نفوذ پذیری به صورت دورهایبا پیشرفت تکنولوژی امنیت تجهیزات الکترونیک نیز در حال پیشرفت است. این باور که یک تست نفوذ و ایمن سازی آن در یک مقطع میتواند ایمنی سیستم را تامین نماید نادرست است، چرا که هر روزه تعداد زیادی آسیب پذیری کشف و وصلههای امنیتی منتشر میشود

ارائه ی گزارشهای هفتگی و ماهیانه

در هر هفته در صورت وجود آسیب پذیری گزارشی ارائه خواهد شد که به بررسی آسیب پذیری و میزان خطر آن پرداخته میشود. عالوه بر آن لیستی از تستهای انجام شده در هر ماه در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت که نشان دهندهی عملکرد تیم و سطح ایمنی سرویسها میباشد.

مانیتورینگ سایت

یک تیم حرفه ای به صورت ۲۴ ساعت وب سایت شما را بررسی کرده و در صورت وقوع هرگونه حادثه تیم عملیاتی از وب سایت شما محافظت می کنند. تیم ما با استفاده از سیستم های مانیتورینگ همانند یک مرکز SOC تمام خطاهای سیستم را رصد کرده و سلامت سایت شما را تضمین میکند

نیاز به یک پلن اختصاص برای امنیت سایت خود دارید؟

اگر برای امنیت وب سایت خود نیاز به مشاور دارید همین حالا با ما تماس بگیرید

درخواست مشاوره رایگان برای ایمن سازی سایت

شماره تماس : ۴۶۹۷ ۲۸۴۲ ۰۲۱ ۹۸+

شماره تماس:  ۰۲1 28424697