امن سازی وب سایت

شما برای حفظ و نگهداری ایمنی وب سایت سازمان خود می توانید از پکیج های خدمات امن سازی وب سایت وبگارد استفاده نمایید. این خدمات به منظور محافظت و مراقبت از سایت شما می باشد که ما به صورت ۲۴ ساعته از امنیت وب سایت شما محافظت می کنیم . 

سازمانی

تماس با ما

گارانتی بازگشت پول تا ۳۰ روز

  • تست نفوذپذیر ی
  • بررسی کدها و کشف آسیب پذیری ها
  • راه اندازی سرویس های بک آپ به صورت لحظه ای
  • هاردنینگ سرور
  • نصب و پشتبانی فایروال وبگارد
تماس با ما
کم هزینه و اقتصادی

۵۰۰,۰۰۰ تومان / ماه

گارانتی بازگشت پول تا ۳۰ روز

  • تست نفوذ پذیری
  • تشخیص و حذف شلرها
  • چک لیست امنیتی
  • اسکن پورت و شبکه خارجی
  • اسکن وب سرور
درخواست

ایمن سازی وب سایت به صورت خدمات دوره ای

با پیشرفت تکنولوژی امنیت تجهیزات الکترونیک نیز در حال پیشرفت است. این باور که یک تست نفوذ و ایمن سازی آن در یک مقطع میتواند ایمنی سیستم را تامین نماید نادرست است، چرا که هر روزه تعداد زیادی آسیب پذیری کشف و وصله های امنیتی منتشر میشود که برای ایمن بودن الزم است تا تست نفوذ پذیری به صورت دوره ای و  برای وب سایت شما همیشه راه حل های امنیتی به صورت مداوم اجرا شود.

بررسی خطاها و شناسایی آسیبهای احتمالی

یکی از روشهای تشخیص حمله به تجهیزات و آسیب در سیستم، وجود خطاهای ذخیرهشده در سیستم است لذا با بررسی خطاها و گزارشات
خروجی از هر یک از سرویسها و تجهیزات داخل شبکه، به شناسایی و رفع آسیبپذیری پرداخته می شود، این امر باید به صورت دورهای
صورت گیرد.

GET STARTED

تست نفوذ پذیری دورهای

با پیشرفت تکنولوژی امنیت تجهیزات الکترونیک نیز در حال پیشرفت است. این باور که یک تست نفوذ و ایمن سازی آن در یک مقطع میتواند
ایمنی سیستم را تامین نماید نادرست است، چرا که هر روزه تعداد زیادی آسیب پذیری کشف و وصلههای امنیتی منتشر میشود

GET STARTED

ارائه ی گزارشهای هفتگی و ماهیانه

در هر هفته در صورت وجود آسیب پذیری گزارشی ارائه خواهد شد که به بررسی آسیب پذیری و میزان خطر آن پرداخته میشود. عالوه بر آن
لیستی از تستهای انجام شده در هر ماه در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت که نشان دهندهی عملکرد تیم و سطح ایمنی سرویسها میباشد.

GET STARTED

مانیتورینگ سایت

یک تیم حرفه ای به صورت ۲۴ ساعت وب سایت شما را بررسی کرده و در صورت وقوع هرگونه حادثه تیم عملیاتی از وب سایت شما محافظت می کنند. تیم ما با استفاده از سیستم های مانیتورینگ همانند یک مرکز SOC تمام خطاهای سیستم را رصد کرده و سلامت سایت شما را تضمین میکند

GET STARTED

نیاز به یک پلن اختصاص برای امنیت سایت خود دارید؟

اگر برای امنیت وب سایت خود نیاز به مشاور دارید همین حالا با ما تماس بگیرید

درخواست مشاوره رایگان برای ایمن سازی سایت

شماره تماس:  ۰۲1 28424697