وب سایت شخصی و فروشگاهی

DOMAIN

Minimum 1 domain is required

دامنه
تعداد وبسایت ها

تومان
به اضای هر ماه

12

ماه
۱ ساله

تومان
۱ ساله

سازمانی و هاستینگ

تا ∞ وب سایت

پشتیبانی از قابلیت Loadbalancer

پشتیبانی اختصاصی به صورت ۲۴ ساعته

پشتیبانی و جلوگیری از حملات DDOS

پنل مدیریت اختصاصی برای مدیریت سایت ها

 درخواست مشاوره رایگان