آموزش های وب اپلیکیشن فایروال وبگارد

تنظیمات پنل کاربری

تغییر اطلاعات کاربری

اضافه کردن ایمیل مدیران سیستم برای دریافت هشدارها

تنظیمات ورود دو مرحله ای

فعال سازی پنل پیامک برای دریافت هشدار ها در موبایل

نصب و راه اندازی

درخواست و دریافت لایسنس

نصب و راه اندازی فایروال روی وب سرور apache

تصب و راه اندازی فایروال روی وب سرور Nginx

فعال سازی فایروال

هشدار ها و خطاها

تنظیمات مربوط به دریافت منابع سرور

لاگ ها و خطاها

به دست آوردن اطلاعات مهاجم

شناسایی مسیر آسیب پذیری در سایت

تنظیمات فایروال

مدیریت تنظیمات دسترسی و دیوار آتش (Firewall)

تنظیمات مربوط به هشدارها

فعال سازی و غیر فعال کردن رول های امنیتی

تعریف لیست سفید برای مدیریت سرور